Heha魔獸世界專區 Heha星海爭霸2專區 Heha暗黑破壞神3專區

老馬實況直播|遊戲下載預購 | 精選文章 | 免費抽獎

有獎投稿

最新熱點:
關於暴雪|開發歷史|凱恩之書|暗黑15週年|暗黑系列小說
職業介紹:
野蠻人|武僧|秘術師|巫醫|狩魔獵人|角色等級屬性說明
實用資料:
惡魔怪物|追隨者|符文石|拍賣行|武器裝備|寶石介紹
遊戲工具:
技能模擬器|小編推薦|攻略數據庫|攻略投稿|裝備模擬器
[關閉]
[關閉]
共 15 條記錄
怪物
資料(煉獄)
  • 崔斯特姆狂君
  • 種族: 骷髏
  • 等級: 8 / 33 / 52 / 61
 • 經驗: 6250
 • 血量: 2878020
 • 經驗係數: 250%
 • 傷害: 26164-39246
 • 经验血量比: 0.5
 • 速度: 64%
  • 生命的反相
  • 種族: 骷髏
  • 等級: 8 / 33 / 52 / 63
 • 經驗: 9000
 • 血量: 4830012
 • 經驗係數: 250%
 • 傷害: 41295-68825
 • 经验血量比: 0.4
 • 速度: 64%
  • 暗影織網者
  • 種族: 動物
  • 等級: 11 / 34 / 52 / 61
 • 經驗: 6250
 • 血量: 1918680-1957054
 • 經驗係數: 250%
 • 傷害: 26164-39246
 • 经验血量比: 0.8
 • 速度: 146%
  • 血肉剁切者
  • 種族: 未知
  • 等級: 13 / 35 / 53 / 61
 • 經驗: 50000
 • 血量: 2686152
 • 經驗係數: 2000%
 • 傷害: 13082-19623
 • 经验血量比: 4.5
 • 速度: 117%
  • 教團領導者
  • 種族: 邪教徒
  • 等級: 18 / 39 / 55 / 62
 • 經驗: 60000
 • 血量: 879012
 • 經驗係數: 2000%
 • 傷害: 33593-47990
 • 经验血量比: 16.4
 • 速度: 140%
  • 黑暗赫拉迪姆大法師
  • 種族: 邪教徒
  • 等級: 21 / 42 / 56 / 62
 • 經驗: 30000
 • 血量: 1875226-1933826
 • 經驗係數: 1000%
 • 傷害: 38392-57588
 • 经验血量比: 3.6
 • 速度: 146%
  • 謊言之王
  • 種族: 殭屍
  • 等級: 22 / 42 / 56 / 62
 • 經驗: 15000
 • 血量: 4688064
 • 經驗係數: 500%
 • 傷害: -
 • 经验血量比: 0.8
 • 速度: 58%
  • 謊言之王
  • 種族: 墮落者
  • 等級: 22 / 42 / 56 / 62
 • 經驗: 15000
 • 血量: 1758024
 • 經驗係數: 500%
 • 傷害: 19196-38392
 • 经验血量比: 2.0
 • 速度: 99%
  • 貪食之王
  • 種族: 墮落者
  • 等級: 26 / 46 / 58 / 63
 • 經驗: 72000
 • 血量: 4390920
 • 經驗係數: 2000%
 • 傷害: 27530-55060
 • 经验血量比: 3.9
 • 速度: 140%
  • 地獄的血盆巨口
  • 種族: 墮落者
  • 等級: 26 / 46 / 58 / 63
 • 經驗: 36000
 • 血量: 6147288
 • 經驗係數: 1000%
 • 傷害: 41295-68825
 • 经验血量比: 1.4
 • 速度: 140%
  • 來自地獄的活體攻城塔
  • 種族: 未知
  • 等級: 27 / 47 / 59 / 63
 • 經驗: 3600
 • 血量: 4390920
 • 經驗係數: 100%
 • 傷害: 34413-48178
 • 经验血量比: 0.2
 • 速度: 117%
  • 罪惡之王
  • 種族: 未知
  • 等級: 28 / 48 / 59 / 63
 • 經驗: 72000
 • 血量: 4390920
 • 經驗係數: 2000%
 • 傷害: 55060-82590
 • 经验血量比: 3.9
 • 速度: 58%
  • 色慾女王
  • 種族: 蜘蛛
  • 等級: 28 / 48 / 59 / 63
 • 經驗: 90000
 • 血量: 2634552
 • 經驗係數: 2500%
 • 傷害: 27530-55060
 • 经验血量比: 8.2
 • 速度: 99%
  • 絕望之王
  • 種族: 未知
  • 等級: 29 / 49 / 60 / 63
 • 經驗: 108000
 • 血量: 3073644
 • 經驗係數: 3000%
 • 傷害: 68825-96355
 • 经验血量比: 8.4
 • 速度: 175%
  • 萬惡之源
  • 種族: 未知
  • 等級: 30 / 50 / 60 / 63
 • 經驗: 18000
 • 血量: 8781840
 • 經驗係數: 500%
 • 傷害: 27530-41295
 • 经验血量比: 0.5
 • 速度: 47%
共 15 條記錄